Dr n. med. Grzegorz Kierzynka

Po ukończeniu studiów medycznych na Akademii Medycznej w Poznaniu rozpocząłem studia doktoranckie i specjalizacje z zakresu chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu gdzie nadal pracuję jako wykładowca. Po ukończeniu specjalizacji i doktoratu rozpocząłem specjalizację z chirurgii plastycznej w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy. Ukończyłem szkolenie i uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii plastycznej po zdaniu egzaminu w 2016 roku. Następnie rozpocząłem pracę w renomowanym, wiodącym i pierwszym w Polsce Oddziale Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju. Aktualnie zajmuję się głównie chirurgią plastyczną i estetyczną, rekonstrukcjami wad wrodzonych, zniekształceń pourazowych i po operacjach onkologicznych, oparzeniami i chirurgią ręki.