Dr n. med. Grażyna Wójcicka

Studia ukończyłam na Wydziale Lekarskim AM we Wrocławiu. Specjalizację z otolaryngologii uzyskałam w 1985r, a specjalizację II z foniatrii w 1992r w Klinice Foniatrii i Audiologii w Poznaniu . W 1995r obroniłam pracę doktorską pt.: „Zastosowanie badania nasometrycznego w ocenie wyników leczenia chorych z rozszczepem podniebienia”. Moim kierownikiem specjalizacji i promotorem rozprawy był prof. dr hab. Antoni Pruszewicz.

Jestem zatrudniona na stanowisku Kierownika Poradni Foniatrycznej przy Klinice Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju oraz na stanowisku Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Narządu Głosu w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich. Jestem autorem i współautorem licznych prac opublikowanych w czasopismach międzynarodowych i prezentowanych na zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych.