Dr n. med. Karolina Wójcicka

W 2005 roku ukończyłam Akademię Medyczną imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od tego czasu pracuję w Klinice i Oddziale Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju. W 2010 uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych po obronie pracy doktorskiej pt.: „ Epidemiologia i etiopatogeneza rozszczepów wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia na podstawie 2500 pacjentów operowanych w Klinice Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju”. W roku 2015 uzyskałam specjalizację z zakresu chirurgii plastycznej pod kierownictwem dr Ireneusza Łątkowskiego.

Przebywałam na indywidualnych szkoleniach z zakresu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej w renomowanych ośrodkach: United Lincolnshire Hospitals w Grantham (Anglia, 2002), MD Anderson Cancer Center w Houston (Texas, 2005), Ospedali Riuniti di Bergamo (Włochy, 2006), Azienda Ospedaliera di Padova (Włochy, 2008) oraz w Universita di Genova in convenzione con l’Istituto dei tumori (Włochy, 2010).

Jestem autorem wielu prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz wygłoszonych na konferencjach naukowych. Od wielu lat interesuję się medycyną estetyczną, czynnie uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą.